Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

bindend advies GcZ,24 januari 2018,SKGZ201701110

Huisartsenzorg, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018

Bindend advies GcZ, 19 december 2012, SKGZ2011.02690

EU/EER, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, Voltaren Emulgel®, Brufen®, Coldhot®, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artt. 19, 20 en 25 Vo 883/2004, art. 56 en 28 WVEU, verzoek gedeeltijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 december 2012
Datum publicatie: 8 januari 2013

Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2011.01784

EU-EER, declaraties, UV-lichttherapie, toegekende DBC, uroloog, internist, laboratoriumonderzoek, behandeling en onderzoek door huisarts, zorg zoals huisartsen plegen te bieden, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, art. 17 en 18 Vo 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 augustus 2012
Datum publicatie: 21 augustus 2012

Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.02293

Hulpmiddelenzorg, steunzolen, chiropractor, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 mei 2012
Datum publicatie: 8 juni 2012

Bindend advies GcZ, 7 maart 2012, SKGZ2011.01570

Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, MCR, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 maart 2012
Datum publicatie: 9 maart 2012

Bindend advies GcZ, 8 april 2009, SKGZ2008.02691

EU/EER, geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek; farmaceutische zorg, Fasigyn® (werkzame stof tinidazol), Novothyral® (werkzame stoffen levothyroxine en liothyronine) en Thyroxine® zittend ziekenvervoer, syndroom van Sjögren, Brussel. (België), verwijzing huisarts, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 en 2.14 Bzv, 2.5, 2.38, 2.39 en 2.40 e.v. bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 april 2009
Datum publicatie: 14 december 2011

Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01599

Geneeskundige zorg, huisartsenzorg, ‘plegen te bieden’, Antwerpen (België), Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2011
Datum publicatie: 12 april 2011

Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2008.01819

Paramedische zorg, dieetadvisering, mondzorg, verrekening met eigen risico, nalating in informatieplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 september 2009
Datum publicatie: 4 april 2011

Bindend advies GcZ, 20 juni 2007, SKGZ2007.00143 (ANO07.109)

Geneeskundige zorg, uitschrijven recept influenzavaccin, Farmaceutische zorg, influenzavaccin, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.4, 2.5 en bijlage 1 Rzv), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2007
Datum publicatie: 1 maart 2011

Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00233

Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een huidtherapeut, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 28 februari 2011