Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 14 november 2023, SKGZ202201669

Verzoekster heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.009,26. De aanvraagprocedure van de ziektekostenverzekeraar is niet onrechtmatig.

Turkije, medisch-specialistische zorg, DBCzorgproductcode, aanvraagprocedure Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023

Bindend advies GcZ, 10 november 2023, SKGZ202201856

Verzoeker heeft jegens de ziektekostenverzekeraar geen aanspraak op een (aanvullende) vergoeding van de door hem namens hemzelf, zijn echtgenote, zoon en dochters gedeclareerde nota's. De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden ervoor te zorgen dat zorgdeclaraties worden afgehandeld volgens het zorgstelsel van zijn woonland (Zwitserland). Hij mag in dit verband volstaan met afgifte van een S1-formulier.

Zwitserland, VS, Verenigd Koninkrijk, geneeskundige zorg, medisch specialistische zorg, farmaceutische zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022, Verdrag EU en de Zwitserse Bondstaat, art. 17 Vo. nr. 883/2004 en art. 24 Vo. nr. 887/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 november 2023
Datum publicatie: 15 november 2023

Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202200602

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten in het buitenland, en de kosten van prostitutiebezoek aldaar.

Verblijf buitenland, prostitutiebezoek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.7, 2.12, 2.13 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 september 2022
Datum publicatie: 12 september 2022

Bindend advies GcZ, 15 juli 2022, SKGZ202101730

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de te Bogotá ondergane behandeling. Geen spoedeisende zorg, wel een electieve behandeling van plastisch chirurgische aard waarvoor een verwijzing en voorafgaande schriftelijke toestemming van de ziektekostenverzekeraar vereist waren.

Colombia, plastische chirurgie, ongeval Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2022
Datum publicatie: 15 juli 2022

Bindend advies GcZ, 30 juni 2022, SKGZ202101809

Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van de zorg die zij in Zwitserland heeft ondergaan. De ziektekostenverzekeraar dient de second opinion wel te vergoeden.

Zwitserland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, laparoscopie, second opinion Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, Verdrag EU-Zwitserse Bondstaat, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2022
Datum publicatie: 1 juli 2022

Bindend advies GcZ, 23 juni 2022, SKGZ202100964

Behandeling bij TrainM is geen medisch-specialistische revalidatie MSR als bedoeld in de voorwaarden van de zorgverzekering.

EU/EER, België, geneeskundige zorg, revalidatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2022
Datum publicatie: 24 juni 2022

Bindend advies GcZ, 10 juni 2022, SKGZ202101807

Geen aanspraak op vergoeding eigen bijdrage volgens het Franse stelsel.

EU/EER, Frankrijk, EHIC, eigen bijdrage, DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, art. 150 Rv, verzoek afgewezen,

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Bindend advies GcZ, 7 juni 2022, SKGZ202102296

Verzoekster was niet redelijkerwijs aangewezen op een decompressieve laminectomie op niveau L2-L4, zodat de ziektekostenverzekeraar de kosten hiervan niet hoeft te vergoeden.

EU/EER, België, medisch specialistische zorg, decompressieve laminectomie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2022
Datum publicatie: 7 juni 2022

Bindend advies GcZ, 31 mei 2022, SKGZ202002510

Verzoekster heeft recht op vergoeding van de zorg die zij heeft ontvangen op grond van de Franse sociale ziektekostenverzekering. Zij heeft geen recht op een andere of hogere vergoeding op grond van de zorgverzekering.

EU/EER, Frankrijk, paramedische zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, 2.1 Rzv, art. 19 Verordening (EG) 883/2004, art. 25 Verordening (EG) 987/2009, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2022
Datum publicatie: 31 mei 2022

Bindend advies GcZ, 19 mei 2022, SKGZ202100309

Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding voor de operatie die hij in Duitsland heeft ondergaan of op vergoeding van de reiskosten die hij in dit verband heeft gemaakt

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, liesbreuk, hoogte vergoeding, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1 Rzv, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, artt. 25 en 26 Verordening (EG) 987/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022