Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 17 juli 2023, SKGZ202300640

De zorgverzekeraar moet in zijn communicatie de aanspreekvorm van consument aanpassen.

Aanpassing communicatie naar genderneutraal Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2023, art. 4 Zvw, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 juli 2023
Datum publicatie: 18 juli 2023

Bindend advies GcZ, 17 april 2023, SKGZ202201608

Financiële afwikkeling kosten tandheelkundige behandeling voldoende inzichtelijk. Geen verplichting voor de zorgverzekeraar om per e-mail gestelde vragen ook per e-mail te beantwoorden.

Communicatie, declaratie, contact per e-mail Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten TH/NR-022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 april 2023
Datum publicatie: 17 april 2023

Bindend advies GcZ, 30 maart 2023, SKGZ202201540

Geen schending van zorgplicht Zvw of informatieplicht op grond van NZa-regeling.

Neurostimulatie, zorgplicht, schending informatieplicht, niet nakomen toezeggingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten TH/NR-017 en TH/ NR-022, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2023
Datum publicatie: 30 maart 2023

Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202200301

Verwerking persoonsgegevens, verzoek om rectificatie hiervan op grond van artikel 16 AVG. De ziektekostenverzekeraar dient de naam van verzoeker aan te passen in zijn administratieve systeem.

Schrijfwijze achternaam, diakritische tekens Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022, art. 16 AVG, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 september 2022
Datum publicatie: 12 september 2022

Bindend advies GcZ,22augustus 2022, SKGZ202200045

Verzoeker komt niet in aanmerking voor restitutie van 40% van de betaalde premie over de jaren 2020, 2021 en 2022. De overeengekomen premie vormt een gegeven.

Premie, toerekenbare tekortkoming in de nakoming Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, 2021 en 2022, artt. 10, 11, 16 en 17 Zvw 6:74 e.v. en 6:217 BW, verzoek afgwezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 augustus 2022
Datum publicatie: 22 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 24 mei 2022, SKGZ202102400

Geen aanspraak op terugbetaling van de betaalde jaarpremie.

Buitenlandpolis, voorschieten nota's, verzoek terugbetaling jaarpremie Regelgeving : Voorwaarden ziektekostenverzekering 2021, art. 7:938 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2022
Datum publicatie: 4 juli 2022

Bindend advies GcZ, 2 juni 2022, SKGZ202102271

De ziektekostenverzekeraar mocht de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2022 ten nadele van verzoeker wijzigen.

Paramedische zorg, fysiotherapie, wijziging voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021-2022, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2022
Datum publicatie: 7 juni 2022

Bindend advies GcZ, 2 juni 2022, SKGZ202102116

Gebruik DigiD om in te loggen in de “Mijn omgeving” zorgverzekeraar toegestaan. Geen verplichting DigiD te gebruiken. Verzoeker is tijdig per post geïnformeerd. Geen onrechtmatige daad, dus geen grond voor schadevergoeding of excuses.

Gebruik DigiD, onrechtmatige daad, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 17 Zvw, art. 6:162 BW, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2022
Datum publicatie: 7 juni 2022

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202001799

Er is niet gebleken dat een aanvraag voor een knieoperatie is ingediend. Daarom is geen sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van de zorgverzekeraar en wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

Medisch-specialistische zorg, weigering vergoeding knieoperatie, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202002271

Voetzorg door een medisch pedicure in verband met een diabetische voet wordt alleen vergoed als er een samenwerkingsverband is met de podotherapeut.

Geneeskundige zorg, voetverzorging, pedicure bij diabetes, onbekendheid met voorwaarden Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, art. 6:213 en 233 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021