Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 19 maart 2024, SKGZ202302581

Verzoeker mocht erop vertrouwen dat (ook) in 2023 geen kosten voor het versturen van fysieke post in rekening zouden worden gebracht

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 4 maart 2024, SKGZ202202387

De door verzoeker aan de commissie gedane verzoeken worden afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2024
Datum publicatie: 13 maart 2024

Bindend advies GcZ, 27 december 2023, SKGZ202202377

Niet gebleken is dat de ziektekostenverzekeraar (bijzondere) persoonsgegevens onrechtmatig heeft (door)verwerkt.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 december 2023
Datum publicatie: 8 januari 2024

Bindend advies GcZ, 17 juli 2023, SKGZ202300640

De zorgverzekeraar moet in zijn communicatie de aanspreekvorm van consument aanpassen.

Aanpassing communicatie naar genderneutraal Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2023, art. 4 Zvw, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 juli 2023
Datum publicatie: 18 juli 2023

Bindend advies GcZ, 17 april 2023, SKGZ202201608

Financiële afwikkeling kosten tandheelkundige behandeling voldoende inzichtelijk. Geen verplichting voor de zorgverzekeraar om per e-mail gestelde vragen ook per e-mail te beantwoorden.

Communicatie, declaratie, contact per e-mail Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten TH/NR-022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 april 2023
Datum publicatie: 17 april 2023

Bindend advies GcZ, 30 maart 2023, SKGZ202201540

Geen schending van zorgplicht Zvw of informatieplicht op grond van NZa-regeling.

Neurostimulatie, zorgplicht, schending informatieplicht, niet nakomen toezeggingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten TH/NR-017 en TH/ NR-022, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2023
Datum publicatie: 30 maart 2023

Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202200301

Verwerking persoonsgegevens, verzoek om rectificatie hiervan op grond van artikel 16 AVG. De ziektekostenverzekeraar dient de naam van verzoeker aan te passen in zijn administratieve systeem.

Schrijfwijze achternaam, diakritische tekens Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022, art. 16 AVG, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 september 2022
Datum publicatie: 12 september 2022

Bindend advies GcZ,22augustus 2022, SKGZ202200045

Verzoeker komt niet in aanmerking voor restitutie van 40% van de betaalde premie over de jaren 2020, 2021 en 2022. De overeengekomen premie vormt een gegeven.

Premie, toerekenbare tekortkoming in de nakoming Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, 2021 en 2022, artt. 10, 11, 16 en 17 Zvw 6:74 e.v. en 6:217 BW, verzoek afgwezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 augustus 2022
Datum publicatie: 22 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 24 mei 2022, SKGZ202102400

Geen aanspraak op terugbetaling van de betaalde jaarpremie.

Buitenlandpolis, voorschieten nota's, verzoek terugbetaling jaarpremie Regelgeving : Voorwaarden ziektekostenverzekering 2021, art. 7:938 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2022
Datum publicatie: 4 juli 2022

Bindend advies GcZ, 2 juni 2022, SKGZ202102271

De ziektekostenverzekeraar mocht de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2022 ten nadele van verzoeker wijzigen.

Paramedische zorg, fysiotherapie, wijziging voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021-2022, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2022
Datum publicatie: 7 juni 2022